kalib9

យុទ្ធសាស្ត្រ ៦យ៉ាង ដើម្បីដោះស្រាយ ការប៉ះទង្គិចគ្នា នៅកន្លែងធ្វើការ

នៅពេលអ្នក ធ្វេីការនៅ ក្នុងក្រុមមួយ ពីមួយថ្ងៃ ទៅមួយថ្ងៃ ការប៉ះទង្គិចគ្នា គឺ ជារឿង ជៀសមិនរួច។ ការប៉ះទង្គិច នៅកន្លែង ធ្វើការ អាចកើតឡើង តាមវិធីផ្សេងៗ៖ រវាងបុគ្គលិក និង បុគ្គលិក ឬ រវាងអ្នកគ្រប់គ្រង និង សមាជិកក្រុម ដែលពួកគេគ្រប់គ្រង។ ខណៈពេលដែល បញ្ហានេះ ហាក់ដូចជា មានការលំបាក នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប៉ុន្តែ ការដោះស្រាយបញ្ហា ការប៉ះទង្គិចគ្នា នេះ គឺ យេីងអាច ដោះស្រាយវាបាន។

ដំណោះស្រាយ ទាំងនោះ មានដូច ខាងក្រោម៖

១. ព្យាយាមយល់អំពី ការប៉ះទង្គិចនោះ

នៅពេលមាន ការប៉ះទង្គិច កើតឡើង ចូរកុំគិចពីវា ឬ ធ្វេីដូចជា មិនមានអ្វីកើតឡើង។ បេីយេីង ទុកវា កាន់តែយូរ ភាពតានតឹង នឹងកើតមានឡើង និង ការប៉ះទង្គិចនោះ នឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ។ ព្យាយាម ដោះស្រាយបញ្ហា ទាំងនេះ ឱ្យបានឆាប់ តាមដែល អាចធ្វើទៅបាន ធ្វេីមិចឱ្យបានមុន ពេលមានបញ្ហា និង អារម្មណ៍មិនល្អ កើតឡើង ក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃ។ ប្រសិនបើ អ្នកកត់សម្គាល់ ការប៉ះទង្គិចគ្នា រវាងនិយោជិក សូមលើកទឹកចិត្ត ពួកគេឱ្យរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយ។ ប្រសិនបើ ជម្លោះកើតឡើង រវាង ក្រុមទាំងពីរ វាជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយ ដើម្បីលើកកម្ពស់ ការទាក់ទងគ្នា ទៅវិញទៅមក។ ប្រសិនបើអ្នក មានជម្លោះ ជាមួយបុគ្គលិកម្នាក់របស់អ្នក សូមដោះស្រាយ វាដោយខ្លួនឯង និង ជាឯកជន។

២. និយាយជាមួយគ្នា

រៀបចំពេលវេលា និង ទីកន្លែង ដូច្នេះអ្នកអាចនិយាយបានយូរ ដោយមិនមានការរំខាន នៅខាងក្រៅ។ នៅពេល អ្នកជួបគ្នា មនុស្សម្នាក់ៗ គួរតែមានពេល គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនិយាយអ្វី ដែលគេជឿថា ភាគីផ្សេងទៀត ត្រូវការស្តាប់។ កុំឱ្យ បុគ្គលណាម្នាក់ផ្តាច់មុខ ក្នុងការ សន្ទនា ឬ គ្រប់គ្រងប្រធានបទ។ មនុស្សម្នាក់ៗ គួរតែនិយាយ អំពីការខ្វែងគំនិតគ្នា ហេីយចាំមេីលថា គាត់មានប្រតិកម្មដូចម្តេច ចំពោះស្ថានភាពនោះ។ សូមចាំថា នេះមិនមែន ជាពេលវេលា ដើម្បីវាយប្រហារ ឬ ស្តីបន្ទោសនោះទេ។ សូមផ្តោត លើបញ្ហា មិនមែន មតិយោបល់របស់អ្នកលើ ចរិកលក្ខណៈរបស់អ្នកដទៃទេ។

៣. ស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

វាចាំបាច់ណាស់ ក្នុងការ យកចិត្តទុកដាក់ពេញលេញ ដល់អ្នកដែល កំពុងនិយាយជាមួយអ្នក កុំរំខានអ្នកដទៃ។ ត្រូវប្រាកដថា អ្នកកំពុងទទួលបានអ្វី ដែលគាត់មានបំណងចង់ប្រាប់។ រំលឹកឡើងវិញ ហើយនិយាយឡើងវិញ នូវអ្វីដែលអ្នកបានឮ ដើម្បីបញ្ជាក់ការយល់ដឹង។ អ្នកអាចនិយាយ អ្វីមួយ, “អនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំធ្វើ បញ្ចាក់ការយល់របស់ខ្ញុំ”។ សួរសំណួរបញ្ជាក់ប្រសិនបើចាំបាច់។ ការស្តាប់គឺ ជាការ បង្កេីនការយល់ដឹង កាន់តែច្បាស់។

៤. ស្វែងរកចំណុចស្របគ្នា

ការសន្ទនារបស់អ្នក នឹងផ្ដោត ទៅលើការមិនយល់ស្រប ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយ គឺអាច ធ្វើទៅបាន លុះត្រាតែ អ្នកអាចរកចំណុច ស្របគ្នា។ អ្នកគួរតែ ងើបចេញ ពីផលវិជ្ជមានមួយចំនួន និង បទពិសោធ ហេីយ ជំនួសមកវិញដោយ ការអវិជ្ជមានទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើ អ្នកមិនយល់ស្រប លើយុទ្ធសាស្រ្តលក់ថ្មី អ្នកអាចចែករំលែកអ្វី ដែលអ្នកចូលចិត្ត អំពីគំនិតរបស់អ្នកដទៃ ឬ ការលើកទឹកចិត្ត ដើម្បីឱ្យក្រុម ធ្វើការកាន់តែខ្លាំង។ ការស្វែងរក ចំណុចស្របគ្នា បង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់អ្នក ក្នុងការស្វែងរក ដំណោះស្រាយរួម និង កសាងទំនាក់ទំនង ជំុវិញការ ទុកចិត្តទាំងនោះ។

៥. ផ្តល់ការណែនាំ

ប្រសិនបើអ្នក ជាថ្នាក់ដឹកនាំ អ្នកត្រូវតែមានពេលខ្លះ សំរាប់សម្រុះសម្រួលការងារ។ ត្រូវដឹងថា អ្នកនៅទីនោះ ដើម្បីជួយបុគ្គលិករបស់អ្នក ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេ។ អ្នកប្រហែល ជាត្រូវ ណែនាំការសន្ទនានោះ។ ប្រសិនបើវា ប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ អ្នកគួរតែប្តូរប្រធានបទ ដូច្នេះបុគ្គលិក របស់អ្នក ត្រឡប់ទៅរក បញ្ហាពិតវិញ។ ប្រសិនបើ អ្នកមានតួនាទី ផ្តល់ដំបូន្មាន ដល់ជំហានបន្ទាប់ គូសបញ្ជាក់ទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាន នៃដំណើរការ និង ផ្តល់ប្រធានបទ ដែលពាក់ព័ន្ធ ឬ សកម្មភាពដែលពួកគេ អាចធ្វើបានបន្ទាប់ ពីកិច្ចប្រជុំ។

៦. សូមអភ័យទោសឆាប់រហ័ស

ការប៉ះទង្គិចគ្នាទាំងអស់ ត្រូវការដំណោះស្រាយច្បាស់លាស់ ដែល ទទួលស្គាល់អារម្មណ៍ឈឺចាប់ និង រកឃើញដំណោះស្រាយ ដែលគួរតែចាប់ផ្ដើមជួសជុល។ សូមទោស។ ប្រាប់អ្នកដទៃថា អ្នកពិតជា សុំទោស ចំពោះពាក្យ ឬ សកម្មភាពមិនល្អ ណាមួយដែលបានកេីតឡេីង។ អ្នកក៏នឹងត្រូវការ អភ័យទោស ដល់មនុស្សផ្សេងទៀតផងដែរ។

Loading...