kalib9

ការសង្ខេបសៀវភៅ Think and Grow Rich

Think and Grow Rich គឺជាសៀវភៅមួយ ដែលខ្ញុំតែងតែឃើញច្រើនបំផុត នៅតាម Website ដែលគេណែនាំអោយយេីងអាន ដេីម្បីសម្រេចរឿងដ៏អស្ចារ្យ។

សៀវភៅនេះត្រូវបានសរសេរ ក្រោមការណែនាំរបស់លោក Andrew Carnegie និង ផ្អែកលើបទសម្ភាសន៍នៃមនុស្សចំនួន ៥០០ នាក់ ដែលប្រវត្តិសាស្រ្ត ចងចាំជាបុរសដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅដើមសតវត្សទី ២០ រួមមាន Henry Ford, J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, Wilbur Wright, និង W. Howard Taft ។

បានបោះពុម្ពផ្សាយជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៣៧ ឥឡូវនេះវាបានលក់អស់ជាង ១៥០ លានច្បាប់ ដែលធ្វើឱ្យវាខុសប្លែក នៃសៀវភៅលក់ដាច់បំផុត នៃសៀវភៅប្រភេទជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួន។

១. បំណងប្រាថ្នា៖ ចំណុចចាប់ផ្តើមនៃសមិទ្ធិផលទាំងអស់ (Desire)

វាអាចបញ្ជាក់ពីភាពជាក់ស្តែង ប៉ុន្តែដេីម្បីក្លាយជាអ្នកមាន អ្នកត្រូវតែមានបំណងប្រាថ្នាដេីម្បីធ្វេីវា។ បំណងប្រាថ្នាដែលបានពិភាក្សានៅទីនេះ មិនមែនគ្រាន់តែជា ការចង់បាននោះទេ ប៉ុន្តែគឺជា ការបំណងប្រាថ្នាដ៏ខ្លាំងក្លា ត្រូវតែរួមបញ្ចូល ទាំងផែនការ និង ការផ្តោតក្នុងការធ្វេីផែនការនោះឱ្យបាន។

អ្នកនិពន្ធបង្ហាញពីវិធីសាស្ដ្រប្រាំមួយផ្នែក ដើម្បីធានាថានេះ គឺជាប្រភេទនៃបំណងប្រាថ្នា ដែលអ្នកចាប់ផ្តើមជាមួយ៖

កំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ច្បាស់លាស់ដែលអ្នកចង់បាន

កំណត់ឱ្យច្បាស់នូវអ្វីដែលអ្នកចង់ផ្តល់ ដេីម្បីទទួលបានប្រាក់នោះ

កំណត់ឱ្យច្បាស់នូវថ្ងៃខែឆ្នាំ ដែលអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់នោះ

បង្កើតផែនការច្បាស់លាស់ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់នោះ និង ចាប់ផ្តេីមធ្វេីជំហានដំបូងនោះភ្លាម

សរសេរទុក៤ចំនុច ខាងលេីនេះ ជាមួយការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់

អានចំនុចខាងនេះ ពីរដងជារៀងរាល់ថ្ងៃ នៅពេលព្រឹក និង ពេលយប់

គោលការណ៏ទាំងនេះ គឺថា បំណងប្រាថ្នា ជាមានវិធីដេីម្បីបំលែងទៅជា ការធ្វេីសកម្មភាព។ នេះគឺ ជាការចាប់ផ្តើម នៃគោលការណ៍សំខាន់ នៃសៀវភៅនេះ។

២. ជំនឿ៖ ការមើលឃើញ និង ជំនឿក្នុងការសំរេចបំណងប្រាថ្នា (Faith)

ជាការពិតណាស់ អនុសម្បជញ្ញៈ ត្រូវតែជឿថាអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពលើវា។ ជំនឿគឺជាគំនិតគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ប៉ុន្តែក្នុងបរិបទនេះអ្នកនិពន្ធបានកំណត់វាថាជា “ សភាពនៃចិត្ត ដែលអាចត្រូវបានជំរុញ ឬ បង្កើតឡើង ឬ ដោយការបញ្ជាក់ ឬ ការណែនាំម្តងហើយម្តងទៀត ដល់អនុសម្បជញ្ញៈ តាមរយៈ គោលការណ៍នៃការ ការផ្តល់យោបល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (Autosuggestion) ”។

គាត់បន្តអះអាង “ ការណែនាំម្តងហើយម្តងទៀត ដល់អនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នក គឺជាវិធីសាស្រ្តតែមួយគត់ នៃការអភិវឌ្ឍអារម្មណ៍នៃសេចក្ដីជំនឿ ”។

តាមការអនុវត្តនេះ អ្នកអាចបញ្ចុះបញ្ចូល អនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកទៅជា “ ការជំរុញដេីម្បី ធ្វេីសកម្មភាពផ្ទាល់ តាមការអនុវត្តជាក់ស្តែង ដែលអាចប្រើបាន ”។

អ្នកនិពន្ធសន្មតថាជា សំណាងល្អ និង អាក្រក់ចំពោះការអនុវត្តនេះ។ ឬអាចនិយាយបានថា នរណាម្នាក់ដែលអនុញ្ញាត ឱ្យខ្លួនគាត់ជឿថារឿងអវិជ្ជមាន ទៅនឹងអនុសម្បជញ្ញៈរបស់គាត់ ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពលើជំនឿអវិជ្ជមានទាំងនោះ និង បកប្រែពួកគេទៅជាការពិត។

ឧទាហរណ៍៖ បេីគាត់ជឿថាគាត់ អាចធ្វេីបាន នោះគាត់នឹងអាចធ្វេីបាន តែបេីគាត់គិតថាគាត់មិនអាច គាត់នឹងមិនអាច។ នរណាម្នាក់ដែល មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការអនុវត្តន៍នេះ ហើយមិនគ្រប់គ្រង់ អនុសម្បជញ្ញៈរបស់គាត់​ នោះហានិភ័យនៃការបរាជ័យនឹងកេីតឡេីង ដោយសារការមិនគ្រប់គ្រង់ការគិតរបស់គាត់។

អ្នកនិពន្ធផ្តល់អនុសាសន៍ថា“ការបញ្ឆោត”អនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នក នៅក្នុងវិធីស្រដៀងគ្នា ដោយសន្មត់ថាអ្នកបានសម្រេចអ្វីមួយ គឺមានន័យថា អ្នកកំពុងណែនាំ អនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើ។

៣. ការផ្តល់យោបល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖​ ការផ្តល់ឥទ្ធិពលដល់អនុសម្បជញ្ញៈ (Autosuggestion)

នេះគឺជាពាក្យមួយផ្សេងទៀតនៃពាក្យទាំងនោះ ដែលប្រហែលជាចម្លែកចំពោះ សម័យរបស់ Napoleon Hill ហើយពិតជាមានភាពចម្លែកនៅសតវត្សរ៍ទី ២១។

Autosuggestion គឺជាការអនុវត្តនៃការទំនាក់ទំនងទៅខ្លួនអ្នក ដោយប្រើការយល់ដឹងរបស់អ្នក ដេីម្បីធ្វេីការបញ្ចុះបញ្ចូលអនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នក។

អ្នកនិពន្ធអះអាងថា ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងនេះតម្រូវឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ និង លាយជាមួយអារម្មណ៍ (ពាក្យដែលអ្នកនិពន្ធប្រើ “ជំនឿ” ឬ “ជំនឿ”) ជាមួយអ្វីដែលអ្នកត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯង។

គាត់បានបង្ហាញពី ការមើលឃើញដដែលៗ គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុត ក្នុងការសម្រេចអ្វីៗដែលអ្នកចងបាន ស្រមៃរូបរាងនៃ ចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ជាក់លាក់ រៀងរាល់ថ្ងៃ។

អ្នកនិពន្ធបានណែនាំថា អានវាពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ ពេលព្រឹក និង ពេលយប់ ដោយបិទភ្នែករបស់អ្នក ហេីយនិយាយខ្លាំងៗ ពីចំនួនប្រាក់ដែលអ្នកចង់បាន ថ្ងៃដែលអ្នកចង់ទទួលវា។

លើសពីនេះទៀត គាត់បានណែនាំថា អ្នកត្រូវតែសរសេរអ្វីដែលអ្នកចងបាននោះ នៅកន្លែងណាដែលអ្នកអាចឃេីញ នៅពេលព្រឹក និង ពេលយប់ ដេីម្បីបញ្ជូលវា ទៅក្នុងការចងចាំរបស់អ្នក។

នេះគឺជា ចំនុចស្នូលនៃសៀវភៅនេះ ៖ ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង បំណងប្រាថ្នា និង ជំនឿ ដើម្បីទទួលបាន សមិទ្ធផលដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយជោគជ័យ ទៅនឹងអនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នក។

៤. ចំណេះដឹងជំនាញ៖ បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ ការសង្កេត (Specialized Knowledge)

នៅក្នុងជំពូកនេះ អ្នកនិពន្ធបានអះអាងថា ចំណេះដឹងទូទៅ គឺ គ្មានប្រយោជន៍ ក្នុងការបង្កេីតទ្រព្យសម្បត្តិទេ។

អ្នកត្រូវមានចំណេះដឹង និង ជំនាញច្បាស់លាស់ (ឧទាហរណ៍ របៀបក្នុងការជួសជុលម៉ាស៊ីនហ្វាក់ ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ ឬ កសាងគំរូហិរញ្ញវត្ថុ) ដេីម្បីបន្ថែមតម្លៃ និង ឱ្យគេហ៊ានចំណាយនៅ អ្វីដែលអ្នកផ្តល់។

ចំនុចនេះ ជាគោលការណ៍ ដែលគេមិនយល់ស្របជាទូទៅ វាជាចំនុចមួយត្រូវបានបង្ហាញ ចំពោះអ្នកដែលមានចំណេះដឹងទូទៅខ្ពស់ មិនមានជាប់ទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិ ផ្ទុយទៅវិញ ចំណេះដឹងជាក់លាក់ អនុវត្តទៅភារកិច្ចជាក់លាក់ គឺ អ្វីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ពិតប្រាកដ។

នេះគឺជាប្រធានបទសំខាន់មួយ នៃសៀវភៅមួយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិ “ Rich Dad Poor Dad ៖ សៀវភៅនេះនិយាយអំពី អ្វីដែលឪពុកអ្នកមាន បង្ហាត់កូនអំពីលុយ និង ឪពុកក្រីក្រ ឬ កំរិតមធ្បម បង្ហាត់កូនអំពីលុយ  ” នៅក្នុងសៀវភៅនេះ លោក Robert Kiyosaki អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Rich Dad Poor Dad បាននិយាយយ៉ាងលំអិត រវាងឪពុកគាត់ដែលរៀនបានខ្ពង់ តែមិនចំនេះដឹងចំពោះហិរញ្ញវត្ថុ និង ឪពុកមិត្តភ័ក្តរបស់គាត់ ដែលខ្វះការសិក្សាអប់រំទូរទៅ ប៉ុន្តែគាត់បានចំណាយ ជីវិតរបស់គាត់កសាង ចំណេះដឹងឯកទេស ដេីម្បីបង្កេីនទ្រព្យសម្បតិ្ត។

៥. ការស្រមើលស្រមៃ៖ សិក្ខាសាលានៃគំនិត (Imagination)

លោក Hill បានបែងចែក ការស្រមើលស្រមៃ ជាពីរប្រភេទ៖ ការស្រមើលស្រមៃសាំងតេទិក គឺដែលគ្រាន់តែរៀបចំឡើងវិញ នូវគំនិតដែលមានស្រាប់ ទៅជាគំនិតថ្មី និង ការស្រមើលស្រមៃច្នៃប្រឌិត គឺដែលបង្កើតអ្វីមួយពីគ្មានអ្វីទាំងអស់។

ការបំលែងបំណងប្រាថ្នា ទៅជាប្រាក់ តម្រូវឱ្យមានផែនការជាក់លាក់ ដែលបានមក ជាញឹកញាប់បំផុត តាមរយៈការស្រមើលស្រមៃសាំងតេទិក អ្នកនិពន្ធបានចំអក ទៅនឹងគំនិតថា ទ្រព្យសម្បត្តិបានមកពីការខិតខំធ្វេីការ ជា​ញឹកញាប់ គាត់អះអាងថា ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនណាស់ បានមក “ ពីការឆ្លើយតបទៅនឹង តំរូវការច្បាស់លាស់ ដោយផ្អែកលើការអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ ស្របនៅពេលដែល អ្នកបង្កើតគំនិត និង អ្នកលក់គំនិត រួមគ្នាធ្វើការ ដោយភាពសុខដុម ”។

គំនិតដែលមកពីការស្រមើលស្រមៃ គឺ ជាកំលាំងដែល ធ្វើឱ្យអ្វីៗកើតឡើង។ អ្នកត្រូវតែបន្ថែមការស្រមើលស្រមៃ ទៅចំណេះដឹងជំនាញ(Specialized Knowledge) ដើម្បីមានបាន។

៦. ការរៀបចំផែនការ៖​ ការបំលែងបំណងប្រាថ្នាទៅជាសកម្មភាព (Organized Planning)

ជំហានទី ៦ ដេីម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពមានបាន តម្រូវឱ្យមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយមនុស្សមួយក្រុម ដើម្បីប្រតិបត្តិការ ផែនការរបស់អ្នក។

“ master mind ” ដែលនឹងត្រូវបាន ពិភាក្សានៅពេលក្រោយ លម្អិតបន្ថែមទៀត។ ដើម្បីទទួលជោគជ័យ អ្នកត្រូវតែប្រាកដក្នុងការផ្តល់ រង្វាន់ដល់បុគ្គល ទាំងនេះតាមរបៀបណាមួយ និង ជួបជាមួយពួកគេ យ៉ាងហោចណាស់ ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ និង រក្សាភាពសុខដុម ជាមួយបុគ្គលម្នាក់ៗនៅក្នុងក្រុម។

គម្រោងដែលគ្មានកំហុស គឺ ចាំបាច់បំផុត សម្រាប់ការរីកចម្រើននៃទ្រព្យសម្បត្ដិ ហើយមានតែសមត្ថភាព និង ការស្រមើលស្រមៃ របស់បុគ្គលច្រើនទេ ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យ បង្កើតគម្រោងដែលល្អឥតខ្ចោះ ឬ ស្ទេីរតែល្អឥតខ្ចោះ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ដំណើរការនៃការធ្វើផែនការនេះ ត្រូវតែបន្ត និង តស៊ូ ទោញបីជា ការបរាជ័យច្រេីនតែកេីតឡេីង មុនពេល ទទួលបានជោគជ័យ។ អ្នកត្រូវតែ ជ្រើសបុគ្គល ដែលជាមនុស្សតស៊ូ។

លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកត្រូវតែអភិវឌ្ឍ គុណសម្បត្តិនៃដឹកនាំ របស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នករំពឹងថា នឹងដឹកនាំបុគ្គលបែបនេះ។

៧. សេចក្តីសំរេចចិត្ត៖ ការគ្រប់គ្រងការ​ពន្យារពេល (Decision)

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មូលហេតុមួយ នៃការបរាជ័យ ដែលអ្នកនិពន្ធ ស្រង់ចេញមក នៅក្នុងការវិភាគរបស់លោក រវាងបុគ្គល ដែលទទួលបានជោគជ័យ និង បរាជ័យ៖ ការខ្វះការសំរេចចិត្ត។

គាត់បានអះអាង ដោយគ្មានលើកលែងថា មនុស្សដែលទទួលជោគជ័យទាំងអស់មាន ទម្លាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗ និង ផ្លាស់ប្តូរយឺតៗ ។

មនុស្សដែលគ្មានសេចក្តីបំណងប្រាថ្នា របស់ខ្លួនឯង ត្រូវបានទទួលឥទ្ធិពល យ៉ាងខ្លាំង ពីទស្សនៈរបស់អ្នកដទៃ ហើយទំនងជា មិនទទួលជោគជ័យឡើយ។ ការសម្រេចដ៏អស្ចារ្យ គឺ បានមកពី ការសម្រេចចិត្ដ ដោយចិត្ដក្លាហាន។

សមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចចិត្ត បានឆាប់រហ័ស កើតឡើងពី ការដឹងថា តើអ្នកចង់បានអ្វី ហើយវា គឺ ជាសមត្ថភាព ដែលកំណត់ថាអ្នកជា អ្នកដឹកនាំ។

ដូចដែលអ្នកនិពន្ធបាននិយាយ៖ “ ពិភពលោកតែងតែ មានទំលាប់នៃការបង្កេីតកន្លែងមួយ សំរាប់បុគ្គលណាដែល ពាក្យសំដី និង សកម្មភាព របស់គាត់ បង្ហាញថាគាត់ដឹងថាគាត់ ត្រូវទៅទីណា ”។

៨. ការតស៊ូ៖ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ប្រកបដោយនិរន្តភាពចាំបាច់ ត្រូវតែមានជំនឿ (Persistence)

ការបន្ថែមនូវឆន្ទៈ ទៅនឹងបំណងប្រាថ្នា គឺ ជាមូលដ្ឋាននៃការតស៊ូ ដែលត្រូវអនុវត្ត ទៅតាមគោលការណ៏ផ្សេងទៀត ក្នុងសៀវភៅនេះ ដើម្បីមានបាន។

ការតស៊ូ គឺ ជាសភាពនៃចិត្ត ដែលអាចត្រូវបានដាំដុះ ដោយមានភាពច្បាស់លាស់ នៃគោលបំណង បំណងប្រាថ្នា ភាពច្បាស់លាស់នៃផែនការ  ចំណេះដ៏ច្បាស់លាស់ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ឆន្ទៈ និង ទំលាប់។

៩. អំណាចនៃគំនិតច្នៃប្រឌិត:៖ កម្លាំងជំរុញ (Power of the Master Mind)

នៅក្នុងជំពូកនេះលោក Hill ជីកកកាយបន្ថែមទៀត ទៅក្នុងភាពចាំបាច់ និង អំណាចនៃគំនិតច្នៃប្រឌិត ដែលបានពិភាក្សាពីរមុន ពិភាក្សាលក្ខណៈពិសេស ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង ចិត្តសាស្រ្ត នៃ ការមានក្រុមបុគ្គលបែបនេះដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នក។

សេដ្ឋកិច្ចមានលក្ខណៈសាមញ្ញ ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ការរួមបញ្ចូលគ្នា រវាងបទពិសោធន៍ និង បញ្ញា គឺជា អត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់។

១០. អាថ៌កំបាំងនៃការផ្លាស់ប្តូរចំណង់ផ្លូវភេទ (The Mystery of Sex Transmutation)

បេីអ្នកគ្រាន់តែគិត ចំពោះជំពូកនេះវាដូចជាគ្មានអ្វីចំលែងទេ ជំពូកនេះទទួលបានរង្វាន់ សម្រាប់ចំណងជើងចម្លែកបំផុត។

តាមពិតគំនិតនេះ គឺសាមញ្ញណាស់៖ ដោយសារតែ បំណងប្រាថ្នាខាងផ្លូវភេទ គឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្ស ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុត ដែលបានអនុវត្តន៍ឆន្ទៈ ដើម្បីបង្ខំយេីងទៅជា មនុស្សដែលមាន ផលិតភាព ច្នៃប្រឌិត គឺមានអនុភាពខ្លាំងណាស់។

ដូចដែលអ្នកនិពន្ធនិយាយថា៖ “ នៅពេលដែលមាន ការជំរុញដោយបំណងប្រាថ្នាបែបនេះ បុរសអភិវឌ្ឍភាពស្វាហាប់នៃការស្រមើលស្រមៃ, ភាពក្លាហាន, ឆន្ទៈ, ការតស៊ូ និង សមត្ថភាពនៃភាព ច្នៃប្រឌិត ”។

ដោយគ្មានការបញ្ជាក់ឈ្មោះណាមួយ សៀវភៅនេះអះអាងថា បុរសខ្លះដែលមាន សមិទ្ធផលល្អអាចមាន សមត្ថភាពធ្វើលំហាត់ប្រាណ “sex transmutation” សម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេ។

ខ្ញុំនឹងទុកអ្នកឱ្យគិត ពីភាពឆ្គាំឆ្គង ភាពមិនត្រឹមត្រូវ និង ភាពត្រឹមត្រូវនៃគំនិតនេះដោយគ្មានមតិបន្ថែម។

១១. អនុសម្បជញ្ញៈ៖ តំណភ្ជាប់ (The Subconscious Mind)

ការបង្ហាញខ្លួនដ៏ពិសេសនៃប្រធានបទ កណ្តាលនៃសៀវភៅនេះ អ្នកនិពន្ធរំលឹកយើងថា៖ ដឹកនាំចិត្ត អនុសម្បជញ្ញៈ តាមរយៈគោលការណ៍ផ្សេងទៀត ដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងទាំងសៀវភៅនេះ គឺជាអ្វីដែលយេីងអាចធ្វេីបាន តែទម្លាប់របស់យេីង។

ដើម្បីរីកចម្រើន អ្នកត្រូវតែបន្ត បង្កេីតអារម្មណ៍វិជ្ជមាន ជាជាងអនុញ្ញាតឱ្យគំនិតរបស់អ្នក ស្ថិតនៅលើភាពអវិជ្ជមាន។ សេចក្ដីជំនឿមិនអាច មានជាភ័យខ្លាចទេ។

១២. ខួរក្បាល៖ ស្ថានីយ៍ផ្សាយ និង ទទួល គំនិត (The Brain)

នៅក្នុងជំពូកនេះ លោក Hill បានរំលឹកឡើងវិញ នូវគោលការណ៍ ដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះ ពីទស្សនវិស័យនៃតួនាទី របស់ខួរក្បាលនៅក្នុងដំណើរការនេះ ប៉ុន្តែមិនផ្តល់ជូននូវសម្ភារៈ ដែលមានប្រយោជន៍ច្រើន ដែលមិនបានពិភាក្សាពីមុន។

១៣. ញ្ញាណទីប្រាំមួយ៖ ទ្វារទៅកាន់ប្រាសាទប្រាជ្ញា (The Sixth Sense)

ញ្ញាណទី ៦ ត្រូវបានកំណត់ថាជា “ ផ្នែកមួយនៃអនុសម្បជញ្ញៈ ដែលត្រូវបាននិយាយថា ជាគំនិតច្នៃប្រឌិត ” ឬតាម​រយៈ​ការ​ដែល “ អ្នកនឹងត្រូវបាន ព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ ដែលនឹងកេីតឡេីង នៅក្នុងពេលវេលា ដើម្បីចៀសវាងវា និង ពេលដែលឱកាសនឹងមកដល់ ដើម្បីអ្នកត្រូវចាប់ឱកាស ” ឬ  “ គំនិតសកល ” ឬ  “ ភាពវៃឆ្លាតគ្មានកំណត់ ”។

សៀវភៅនេះជាមួយ ដែលពិបាកយល់ ព្រោះវាមានចិត្តសាស្រ្តច្រេីន អត្ថបទនេះគ្រាន់តែជាការ សង្ខេបប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកអាចអាន សៀវភៅដេីម ដេីម្បីឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់។

អរគុណចំពោះការអាន សង្ឃឹមថាអត្ថបទនេះ អាចជួយអ្នកបានមួយផ្នែក។

Loading...